Protectia Datelor

CDI TRANSPORT INTERN SI INTERNATIONAL S.R.L.

INFORMARE

Începand cu data de 25.05.2018 va intra în vigoare Regulamentul  nr.679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Datele de identificare ale persoanelor fizice (nume, prenume, CNP, numãr şi serie BI/CI, adresa de domiciliu, cont, e-mail, data naşterii, nr. de telefon, imagine, etc.) sunt prelucrate prin mijloace automatizate/manuale în baza declaraţiei de consimţãmânt.

Astfel, în vederea prelucrãrii echitabile şi transparente şi pentru garantarea demnitãţii umane, a intereselor legitime şi a drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate, datele vor fi prelucrate conform scopului specificat in declaraţie si vor fi stocate pe perioadele strict necesare atingerii scopului prelucrarii sau pe intervalele de timp pevazute de dispozitiile legale.

Drepturile persoanelor vizate conform Regulamentului sunt:
– Dreptul la informare;
– Dreptul la acces;
– Dreptul la intervenţie;
– Dreptul la opoziţie;
– Dreptul de a retrage consimţãmântul în orice moment, fãrã a afecta legalitatea prelucrãrii efectuate pe baza consimţãmântului înainte de retragerea acestuia;
– Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
– Dreptul de restricţionare;
– Dreptul de a fi şters (uitat);
– Dreptul de a vã adresa Autoritãţii de Supraveghere şi justiţiei;

Refuzul consimţãmântului persoanelor vizate de procedurile de prelucrare, determinã refuzul operatorului/furnizorului de a încheia orice contract şi în consecinţã, de a nu furniza serviciul dorit.

Refuzul consimtamantului persoanelor vizate de procedurile de prelucrare care au contracte in derulare  cu CDI TRANSPORT INTERN SI INTERNATIONAL S.R.L. sau sunt vizate de asemenea acte juridice, la data intrarii in vigoare a Regulamentului 679/2016, atrage incetarea de indata a raporturilor contractuale, daca  nu sunt identificate masuri de modificare a acestora, astfel incat sa se inlature incidenta dispozitiilor Regulamentului.

Conform prevederilor Regulamentului  679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, CDI TRANSPORT INTERN SI INTERNATIONAL S.R.L. a desemnat un responsabil cu protectia datelor cu caracter personal.

Astfel, orice aspecte privind incalcarea de catre angajatii CDI TRANSPORT INTERN SI INTERNATIONAL S.R.L.  dispozitiilor Regulamentului U.E. 679/2016, vor putea fi sesizate responsabilului cu protectia datelor,la adresa de e-mail dpo@cdy.ro.

»