Siguranță

Siguranța călătorului și siguranța în trafic sunt principiile fundamentale ale activității desfășurate de CDI. În acest sens, am hotărât ca întreg personalul nostru să se comporte și să acționeze după "Codul de Conduită al personalului CDI", ca parte integrantă a sistemului de management al calității ISO 9001/2008, implementat la nivel de unitate.

Pentru asigurarea unui grad de mentenanță ridicat, firma noastră de servicii auto „C&I Service Trans SRL” a ajuns într-un timp relativ scurt să fie reprezentanță si centru autorizat de service Mercedes-Benz. Avem o echipare tehnică completă a service-ului, care ne permite ca toate verificările (ITP sau Tahografe) să fie efectuate cu un control strict al calității.

Înaltul profesionalism al personalului de service, precum și training-urile și școlarizările periodice desfășurate prin rețeaua Mercedes-Benz vă oferă o garanție în plus privind confortul și siguranța călătoriei cu CDI.

C&I Service Trans asigură mentenanță și reparații pentru flota proprie, dar și prestează servicii către terți, reușind într-un timp relativ scurt să se impună, prin profesionalismul și calitatea lucrărilor, în piața reparatorilor recunoscuți, numărul de clienți satisfăcuți de serviciile prestate fiind în continuă creștere.

Pentru a putea asigura un grad ridicat al siguranței în exploatare și în trafic, autovehiculele noastre sunt integrate într-un sistem de management și monitorizare operațională (și tehnică) a flotelor. În orice moment, șoferul sau șeful de parc auto poate programa autovehiculul pentru reparație sau întreținere, cunoscând instantaneu timpul de imobilizare. Totodată, va putea decide în cunoștință de cauză înlocuirea din traseu a autovehiculului cu rezerva sa (dacă este cazul).

Consultanții noștri de service, în baza sistemului de management al service-ului (AutoMaster), programează reparația, respectiv mentenanța, și verifică disponibilitatea pieselor de schimb – în caz de nevoie, furnizorii noștri livrează într-un interval de maxim 2 ore. Reparația propriu-zisă se efectuează de personalul nostru și este supravegheată video, pentru a putea vedea dacă a fost executată conform indicațiilor producătorului, dacă s-au folosit instrumentele și dispozitivele speciale, dacă s-au făcut toate verificările de calitate impuse. Vizita în service se încheie cu verificarea efectuată în conformitate cu fișa tehnică de calitate. Acest sistem de management al calității ne permite să punem la dispoziția dumneavoastră, în permanență, un parc auto bine întreținut.

Siguranța călătorului și siguranța în trafic sunt principiile fundamentale ale activității desfășurate de CDI.

C&I Service Trans SRL

Șos. Electronicii nr. 48, Sector 2, București
(în spatele gării Obor)

Telefon Service: 0730 399 900
Email Service: service@cdy.ro

»