Termeni și condiții

CDI Transport Intern și Internațional SRL
sediul social: sos. Electronicii, nr. 48, sect. 2, București, România
Tel./Fax: +4 021 252 90 29 | Dispecerat: 021 94 56 | office@cdy.ro
nr. Reg. Com. J40/485/1996, CIF 8070826, capital social 758.000 lei
cont IBAN: RO64 RNCB 0073 0499 7924 0001, BCR sect. 2

CONDITIILE GENERALE DE TRANSPORT ALE S.C. CDI TRANSPORT INTERN SI INTERNATIONAL SRL

 1. In transportul international de calatori, biletul de calatorie este nominal, nu poate fi transmis altei persoane si trebuie sa fie prezentat la cererea personalului firmei sau a autoritatilor abilitate sa faca controale. In transportul intern de calatori biletul de calatorie nu este nominalizat.In ambele tipuri de transport, biletul de calatorie trebuie sa se gaseasca in permanenta asupra calatorului, acesta avand obligatia sa-l prezinte atat organelor de control ale Statului Roman, cat si organelor de control proprii ale transportatorului. In acest sens calatorul are obligatia de a solicita conducatorului auto eliberarea biletelor de calatorie, in momentul achitarii acestora. Pentru a beneficia de reducerile prevazute de actele normative in vigoare, pensionarii vor prezenta la achizitionarea biletului de calatorie cupoanele eliberate in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 147/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. Biletul constituie dovada încheierii contractului de transport  între transportator şi pasagerul detinator al acestuia, a cărui identitate trebuie demonstrată la cerere. Biletele care nu se prezinta sub forma aprobata de societatea transportatoare, fara specificatiile privind data emiteriisi data, ora si ruta de transport pentru care au fost emise, nu sunt valabile. Biletele pierdute, distruse sau furate nu se inlocuiesc, nu se vor emite duplicate, iar pasagerul nu va fi despagubit in astfel de cazuri.
 3. Pasagerul din transportul international trebuie sa ceara agentului de vanzari (casiera, conducator auto etc.) ca biletul sa aiba numarul corespunzator de cupoane in momentul cumpararii sau la returnarea acestuia de catre personalul de control autorizat, dupa efectuarea controlului.
 4. Unele tarife speciale au conditii care pot restrictiona sau interzice modificarea rezervarii si pot limita sau elimina restituirea sumelor de bani reprezentand pretul biletelor, in cazul anularii sau neefectuarii calatoriei. Pentru detalii va rugam sa contactati agentiile companiei sau agentul de vanzare.
 5. Rezervarea pentru segmentul de intoarcere in cazul biletelor dus-intors este obligatorie si trebuie facuta cu cel putin 7 zile inainte de data calatoriei de intoarcere, chiar si pentru biletele cu data fixa de intoarcere.
 6. Transportatorul nu garanteaza existenta locurilor libere pentru intoarcere la data solicitata de catre pasager si nu va fi tinut responsabil pentru daunele suferite de pasager, ca urmare a imposibilitatii efectuarii calatoriei de intoarcere la data solicitata de acesta, in lipsa confirmarii. Transportatorul si agentiile sale isi rezerva dreptul de a vinde locurile neconfirmate telefonic. Posesorul unei rezervari este obligat sa se prezinte la imbarcare (la autovehicul sau agentie, dupa caz) cu minim 30 min. inainte de plecarea in cursa in vederea achizitiei legitimatiei de calatorie, in caz contrar se pierde rezervarea.
 7. Orice modificare ceruta dupa efectuarea rezervarii se supune prezentului Regulament privind anularea, reprogramarea sau returnarea contravalorii tichetelor de rezervare si a biletelor. In acest sens avem urmatoarele situatii posibile:

7.1. In cazul anularii cursei din motive de forta majora, din partea transportatorului, toate rezervarile vor fi reprogramate in functie de acceptul calatorului. Daca forta majora se mentine mai mult de 5 zile, atunci calatorul este indreptatit la returnarea contravalorii biletului de calatorie sau  reprogramarea acesteia in limita locurilor disponibile.

7.2 In cazul in care calatorul doreste sa renunte la efectuarea calatoriei: Daca renuntarea se face in intervalul de timp situat intre 48 si 24 de ore inainte de ora imbarcarii, atunci se poate reprograma calatoria pentru o data viitoare in functie de cerintele clientului fara alte costuri suplimentare. Daca renuntarea se face  cu 24 de ore inainte de ora plecarii, atunci obligatia de restituire a vreunei sume de bani din partea transportatorului nu subzista.

7.3 In cazul in care calatorul doreste modificarea cursei de imbarcare, aceasta se poate face numai cu 48 ore inainte de imbarcare . Aceasta  modificare se opereaza numai la agentiile CDI Transport, in baza unei cereri tip, si numai in limita locurilor disponibile.

Art.7.4. Cardul abonament reprezinta  modalitatea prin care orice persoana interesata poate beneficia de servicii de transport intejudetean, cu reducerea tarifelor de calatorie , in conditiile in care efectueaza calatorii multiple, ale caror numar minim este stabilit de transportator in functie de traseu.

Cardul abonament este un document nenominatativ ,  transmisibil , toate drepturile rezultand din acesta apartinand persoanei care il prezinta la urcarea in mijlocul de transport.

Cardul abonament are o valabilitate de un an de la data eliberarii lui, astfel ca neefectuarea calatoriilor pentru care acesta a fost eliberat in interiorul termenului mai sus mentionat, atrage pierderea posibilitatii de a le efectua, fara restituirea contravalorii acestora.De asemenea nici in decursul termenului de valabilitatela cardului nu se pot solicita restituiri de sume de bani corespunzatoare calatoriilor pentru care acesta a fost eliberat, dispozitiile pct.7.2. din prezentele Conditii Generale de Transport nefiind aplicabile.

Transportatorui vA elibera ,la cerere persoanelor care achizitioneaza carduri abonament factura si chitanta in vederea operatiunilor de decontare.

In caz de pierdere sau deteriorare fizica a cardului abonament, nu se elibereaza duplicate.

Folosirea de catre alte persoane a cardului abonament ca urmare a pierderii sau transmiterii folosintei acestuia catre terti, nu angajeaza in nici un fel transportatorul.

7.5 In cazul achizitiei Biletului Online acesta nu poate fi reprogramat si nici anulat . Prin urmare CDI Transport nu isi asuma politica de Refund al unui bilet achizitionat online  in cazul in care clientul isi schimba optiunea . “ 

 1. Accesul calatorilor in mijlocul de transport se realizeaza in felul urmator: accesul persoanelor care poseda bilete de calatorie achizitionate din agentii, accesul persoanele care detin CARD Abonament, accesul calatorilor care poseda rezervari si apoi calatorii care doresc sa achite contravaloarea biletului de calatorie la conducatorul auto, in limita locurilor disponibile.
 2. Cererile de returnare, cererile de despagubire si/sau reclamatiile privind efectuarea calatoriei (cu exceptia celor de bagaje pierdute) se vor depune in scris la sediul transportatorului specificat pe siteul www.cdy.ro intr- un interval de maxim 30 de zile, de la data imbarcarii, in cazul biletelor dus, sau de la data calatoriei de intoarcere in cazul efectuarii cursei de intoarcere, in cazul biletelor dus-intors.
 3. Pentru transportul international, in pretul calatoriei sunt incluse 60 kg de bagaj in limita spatiului disponibil si un bagaj de mana de max. 5kg. Pentru bagajele cu greutate mai mare de 60 de kg, dar nu mai mult de 100 de kg, pretul biletului se va majora cu 20 Euro, in limita spatiului pentru bagaje disponibil. Pentru transportul intern, in pretul calatoriei sunt incluse 1 singur bagaj in greutate maxima de 20 kg si de dimensiunile 40cm x 60cm x 20cm. In orice situatie pasagerul nu trebuie să includă în bagajele sale: obiecte al căror transport este interzis prin legi sau reglementări în vigoare în oricare tara de plecare sau destinaţie sau curse interne, obiecte care conform opiniei transportatorului, sunt improprii pentru transport datorită greutăţii, dimensiunilor, naturii sau ambalajului, cum ar fi: materiale explozive, munitie, materiale iritante, gaze comprimate (butan, propan, oxigen) lichide inflamabile, animale vii.
 4. Transportatorul nu raspunde pentru bagajele pasagerului, atat cele de cale cat si bagajele de mana. Orice reclamatie privind pierderea bagajelor rugam respectuos pasageri sa le indrepte catre autoritatile competente intrucat firma CDI transport Intern si International nu isi asuma raspunderea pentru bagajele pierdute, ratacite, deteriorate etc.
 5. Transportatorul nu este responsabil in cazul pierderii, furtului sau deteriorarii de bunuri si obiecte de valoare cum ar fi (bani, bijuterii, obiecte de arta, camerele foto, video, computere, aparatura electronica….etc), aflate in portbagajul vehiculului sau in bagajul de mana al pasagerilor. Deteriorarea unor bunuri in cazul unor accidente de circulatie in care este implicat mijlocul de transport, este suportata de societatea de asigurare la care transportatorul detine polite de asigurare.
 6. Transportatorul isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment tarifele, statiile sau orarele de circulatie fara nici un preaviz, tiparirea rezervarii sau posesia biletului presupune implicit acceptarea prezentelor “Conditii Generale de Transport” de catre calator.
 7. Transportatorul va depune toate eforturile pentru a transporta pasagerul şi bagajele sale într-un termen rezonabil. Orele indicate pe bilet, în orare şi în alte documente nu sunt garantate şi nu fac parte din contractul de transport. Transportatorul poate să-şi substituie alţi transportatori sau să utilizeze alte autocare decât cele prevăzute, fără preaviz. Orarele sunt susceptibile de modificare fără preaviz. Transportatorul nu este răspunzător pentru erorile sau omisiunile din orare care nu sunt controlate de acesta. Transportatorul nu îşi asumă nicio răspundere pentru cursele în conexiune si nu isi asuma nicio responsabilitate pentru intarzierile curselor si/sau pentru pierderile suferite de catre pasager, ca urmare a acestor intarzieri. Orele de sosire depind de timpul de asteptare din granite si de pe sosele. De asemenea transportatorul nu isi asuma niciun fel de raspundere in situatia in care cursele sunt deviate de la traseul inscris in graficele de circulatie de catre organele de politie sau pentru stationarile prelungite ordonate de orice institutii abilitate ale statului.De asemena transportatorul nu va suporta niciun fel de pagube referitoare la pierderea curselor de avion, pierderea curselor de tren sau altor curse rutiere de calatori (contravaloarea biletelor de calatorie si orice alte prejudicii subsecvente datorate neajungerii la destinatie s.a.), in conditiile in care  acesta respecta legislatia privind inlocuirea autovehiculului in termen de 3 ore in transportul judetean, 5 ore in transportul interjudetean si 16 ore in transportul international , socotite de la ora producerii defectiunii.In consecinta se recomanda calatorilor, aflati in asemenea situatii, sa ia foarte serios in calcul aceste intevale orare la stabilirea orei pentru care isi rezerva aceste bilete.    (2) Transportatorul nu poate fi raspunzator pentru intarzieri fata de graficul de transport, in conditiile unor evenimente de pe traseu (accidente, trecere cu bacul, santiere, deviere sau restrictionare trafic…etc) sau miscorarii vitezei medii de circulatie, ca efect al aglomerarii tronsoanelor de drum…etc.
 8. Pasagerii se obliga sa respecte prevederile tarilor tranzitate, referitoare la documentele de intrare/iesire, prevederile vamale, financiar administrative, referitoare la persoana sau la bagajele sale.

Transportatorul nu isi asuma raspunderea pentru cheltuieli suplimentare determinate de lipsa acestor documente.

 1. Transportatorul si agentii sai nu isi asuma nicio responsabilitate in cazul in care un pasager nu respecta prevederile din Conditiile Generale de Transport.
 2. Transportatorul asigura pasagerii pentru toate vatamarile corporale rezultate din deplasarea vehiculului si din prezenta lor in vehicul. Asigurarea nu acopera vatamarile corporale sau a bagajelor transportate, generate din vina pasagerului.
 3. La bordul autocarelor fumatul, consumul bauturilor alcoolice si a drogurilor sunt interzise. De asemenea, accesul in autovehicule a persoanelor aflate in stare de ebrietate sau sub influenta drogurilor este interzis.
 4. Pasagerii sunt obligati ca la imbarcare si in statiile de coborare sa-si supravegheze personal bagajele. Nu raspundem de urmarirea bagajelor si pe cale de consecinta de lipsa acestora la destinatie.
 5. Este obligatia calatorului sa solicite la imbarcare, legitimatia de calatorie valabila. De asemenea calatorul este obligat sa pastreze legitimatia de calatorie asupra sa pe toata perioada cursei, astfel incat la cererea organelor de control abilitate sau la cererea angajatilor CDI Transport, Control Trafic, sa poata prezenta documente de calatorie valabile. Calatorul care nu poate prezenta documente de calatorie valabile va fi INVITAT SA COBOARE din autovehicul.
 6. Achizitionarea biletului de calatorie are valoare contractuala si posesorul acestuia accepta implicit conditiile contractuale cuprinse in „Conditiile Generale de Transport ale CDI”.
 7. In executarea dispozitiilor Regulamentului C.E. 679/2016 , privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) achizitionarea de bilete de calatorie si efectuarea de rezervari in orice modalitate pentru transportul interjudetean si international, valoreaza manifestarea explicita a acceptului calatorilor in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal de catre transportator.

CDI TRANSPORT INTERN SI INTERNATIONAL SRL

»